Thông báo điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Download file chi tiết
- Tòa nhà HH4 – Mỹ Đình Sông Đà- Tòa nhà 106 – KĐT Văn Khê- Nhà máy nước KCN Bảo Minh
- Thủy điện Lai Châu- Thủy điện Huội Quảng- Thủy điện Nậm Chiến- Thủy điện Bản Vẽ
- Thủy điện Lai Châu- Thủy điện Huội Quảng- Thủy điện Nậm Chiến
- Tuyến NT12 - Thủy điện Lai Châu- Đường nội bộ KĐT Văn Khê- Đường trục chính KĐT Xương Rồng