Sáng ngày 03 tháng 08 năm 2014, tại công trường Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã có buổi thị sát thực tế tại thực địa công trường. Cùng đi với Đoàn làm việc còn có đại diện của Công ty cổ phần Sông Đà 2 và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1.


Một số hình ảnh về buổi làm việc của Đoàn tại công trường thủy điện Bản Vẽ: