Chủ tịch Sông Đà Hà Nội - Đoàn Ngọc Ly và Chủ tịch Samwoo - Oh Seung Whan ký kết văn bản hợp tác toàn diện 

 Samwoo 3

Samwoo 2

Samwoo 4