Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội


Ông Đoàn Ngọc Ly - Tổng giám đốc

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế

 

PTGD NHThien 

 

Ông Nguyễn Hữu Thiện 

Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình 

Tiem KTT

Ông Nguyễn Đức Tiềm – Kế toán trưởng

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế