Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Báo cáo thường niên năm 2015 theo đường link file đính kèmdưới  đây:

http://songdahanoi.vn/images/Bao%20cao%20thuong%20nien%20nam%202015.pdf

Trân trọng thông báo!