Ngày 05 tháng 05 năm 2016, Tổng Công ty Sông Đà đã công bố văn bản số 784/TCT-TCKT về việc báo cáo thay đổi sở hữu tại Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội. Chi tiết báo cáo theo flie pdf đính kèm dưới đây:

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Trân trọng thông báo!