Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty tặng hoa nữ cán bộ CNV Công ty nhân dịp ngày lễ 8/3Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2013Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công trường thủy điện Lai Châu do Công ty tham gia thi côngTổ chức sinh nhật cho CBCNV Công ty