Sông Đà - Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công các công việc được Tổng Công ty Sông Đà phân công nhiệm vụ tại Công trình thủy điện Huội Quảng: Tại công trường thủy điện Huội Quảng, ngày 26/7/2014, Lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã cùng đoàn công tác của EVN và Lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà thăm quan, kiểm tra chất lượng thi công và đốc thúc tiến độ thi công tại công trường của Nhà máy. 

Các nhiệm vụ của Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội được giao thi công tại công trường về cơ bản đều đáp ứng đúng tiến độ với chất lượng đảm bảo:
- Thi công khoan phun chống thấm, khoan gia cố xử lý nền
- Thi công khoan, đào hầm
- Thi công khoan neo cáp gian biến thế và gian máy
- Thi công gia cố neo cáp mái dốc.
Ngày 26/7/2014, tại Ban điều hành của dự án Huội Quảng, Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội tiếp tục được Tổng Công ty Sông Đà tín nhiệm giao thêm nhiệm vụ Thi công phần trạm phân phối điện ngoài trời (OPY) của công trình thủy điện Huội Quảng. Nhiều hạng mục của công trình đang gấp rút được thực hiện: