Ngày 20 tháng 08 năm 2014 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã ra thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 57/2014/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội, cụ thể như sau:
- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Song Da Ha Noi Joint Stock Company
- Trụ sở chính: Tầng 15 tháp A, Tòa nhà HH4 Mỹ Đình Sông Đà, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.62659598                               Fax: 04.62659528
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Vốn thực góp: 40.000.000.000 đồng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
- Mã chứng khoán: ASD
- Mã ISIN: VN000000ASD0
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký cổ phiếu ASD từ ngày 21/08/2014
Lưu ý: Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đăng ký giao dịch cổ phiếu ASD trên thị trường UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu ASD được thực hiện theo Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

file: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam