Ngày 17 tháng 06 năm 2015, tại Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội - Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp như sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

3. Biên bản họp Hội đồng quản trị; 

4. Biên bản họp Ban kiểm soát ;