Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0104798552 (đăng ký lần đầu ngày 13/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/09/2015), Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo thông tin thay đổi, bổ sung như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ cũ: Tầng 15, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7110)

Chi tiết:

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế quy hoạch xây dựng;

- Thiết kế công trình giao thông;

- Thiết kế kết cấu công trình;

- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

- Thiết kế điện - cơ điện công trình;

- Thiết kế cấp - thoát nước;

- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;

- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;

- Thiết kế công trình thủy điện;

3. Chi tiết văn bản kèm theo dưới đây:

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần 

Trân trọng thông báo!