Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Bùi Ngô Phúc.

Chi tiết quyết định vui lòng tham khảo tại đây