Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội thông báo các Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán đối với ông Đỗ Giáp Tý và  giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán cho ông Nguyễn Đức Tiềm.

Nội dung chi tiết các quyết định vui lòng tham khảo tại đây.

Trân trọng thông báo!