Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0104798552 (đăng ký lần đầu ngày 13/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/09/2015), Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo thông tin thay đổi, bổ sung như sau: 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: - Địa chỉ cũ: Tầng 15, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Địa chỉ mới: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Tên ngành: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7110) Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế công trình giao thông; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; - Thiết kế công trình thủy điện; 3. Chi tiết văn bản kèm theo dưới đây: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần  Trân trọng thông báo!
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh
Ngày 17 tháng 06 năm 2015, tại Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội - Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp như sau: 1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; 3. Biên bản họp Hội đồng quản trị;  4. Biên bản họp Ban kiểm soát ;
1. Thông báo mời họp  2. File đính kèm 1 3. File đính kèm 2  
file: Báo cáo thường niên năm 2014