Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội công bố Báo cáo tài chính năm 2015 theo đường link file đính kèm dưới đây: http://songdahanoi.vn/images/bao_cao%20tai_chinh_nam_2015_ca_nam.pdf Trân trọng!
Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội thông báo các Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán đối với ông Đỗ Giáp Tý và  giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán cho ông Nguyễn Đức Tiềm. Nội dung chi tiết các quyết định vui lòng tham khảo tại đây. Trân trọng thông báo!
Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Bùi Ngô Phúc. Chi tiết quyết định vui lòng tham khảo tại đây
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0104798552 (đăng ký lần đầu ngày 13/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/09/2015), Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo thông tin thay đổi, bổ sung như sau: 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: - Địa chỉ cũ: Tầng 15, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Địa chỉ mới: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Tên ngành: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7110) Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế công trình giao thông; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; - Thiết kế công trình thủy điện; 3. Chi tiết văn bản kèm theo dưới đây: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần  Trân trọng thông báo!
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh