Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty tặng hoa nữ cán bộ CNV Công ty nhân dịp ngày lễ 8/3
 Ngày 16/10/2013, tại Thị trấn SaPa, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai, Lễ khởi công xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ văn hóa bế xe khách Thị trấn SaPa giữa Chủ đầu tư là UBND huyện SaPa (nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư VIDIFI Lào Cai) và Nhà thầu Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018.
Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Thông báo số 10
Chủ tịch Sông Đà Hà Nội - Đoàn Ngọc Ly và Chủ tịch Samwoo - Oh Seung Whan ký kết văn bản hợp tác toàn diện