Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội


Ông Đoàn Ngọc Ly - Tổng giám đốc

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế

 

 

PTGD NHThien 

Ông Vũ Văn Đoài

Phó Tổng giám Đốc

Năm Sinh 1973

Trình độ chuyên môn

Ông Phạm Ngọc Hưng

Phó Tổng giám đốc

Năm sinh 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý. 

Ông Nguyễn Hữu Thiện 

Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1983

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình.

 

Ông Đỗ Đức Thắng – Kế toán trưởng

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân Kinh tế