- Tòa nhà HH4 – Mỹ Đình Sông Đà
- Tòa nhà 106 – KĐT Văn Khê
- Nhà máy nước KCN Bảo Minh