- Thủy điện Lai Châu
- Thủy điện Huội Quảng
- Thủy điện Nậm Chiến
- Thủy điện Bản Vẽ