Đảng ủy TCT Sông Đà tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy lần thứ 26 (Khóa X)
 (Ngày: 02/12/2013)
 

Ngày 02/12/2013, Hội nghị lần thứ 26 - Ban Thường vụ Đảng ủy TCT khóa X, dưới sự chủ trì của Đồng chí Dương Khánh Toàn – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Sông Đà, với sự có mặt của toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy TCT.

 

 

Hội nghị đã thông qua các nội dung: 
 
1. Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng Đảng tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12/2013 của Đảng bộ TCT. 
 
2. Báo cáo tình hình thực hiện Dự án thủy điện Xê Ka Mản 1 tại Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong tháng 11, nhiệm vụ tháng 12/2013. 
 
3. Phân công chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 của Đảng bộ TCT; Chỉ đạo tổng kết năm, Hội nghị kiểm điểm đối với các cơ sở Đảng trực thuộc. 
 
4. Thông qua Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 của các tập thể, cá nhân lãnh đạo chủ chốt của TCT; Đề cương báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy TCT. 
 
5. Thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Gia Lai với Đảng ủy TCT Sông Đà. 
 
6. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy TCT tại Đảng bộ Công ty cp 
 
Sông Đà Hoàng Liên; giám sát Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH 1 TV Hạ Tầng Sông Đà. 
 
7. Một số vấn đề về Công tác tổ chức cán bộ 
 
 Phê duyệt kết nạp cho 31 quần chúng ưu tú của 12 cơ sở Đảng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
 Phê duyệt chuyển 30 đảng viên dự bị của 9 cơ sở Đảng thành đảng viên chính thức. 
 
8. Kết luận hội nghị. 
 
                                                                                                                                                                                                                    BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TCT